Wybrane inwestycje Powiatu Sieradzkiego mijającej kadencji

Materiał promocyjny POWIAT SIERADZKI
Realizacja projektu "Obiekt bez barier" - poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Sieradzu
Realizacja projektu "Obiekt bez barier" - poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Sieradzu

,,Przebudowa ulicy Wołodyjowskiego i Sadowej w Sieradzu''

W styczniu bieżącego roku Powiat Sieradzki ogłosił postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy zadania pn. ,,Przebudowa ulicy Wołodyjowskiego i Sadowej w Sieradzu''. Planowane do wykonania na rok 2024 oraz 2025 zadanie inwestycyjne dotyczy przebudowy dróg powiatowych nr 1767E - ul. Sadowa oraz nr 1770E - ul. Wołodyjowskiego w Sieradzu znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Sieradz.

Przedmiotowy odcinek charakteryzuje się bliskością obiektów strategicznych dla mieszkańców miasta tj. Szpitala Wojewódzkiego, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, czy Komendy Powiatowej Policji
w Sieradzu. Obecny stan techniczny całego odcinka drogi stanowi zagrożenie bezpieczeństwa jej użytkowników oraz znacząco utrudnia przemieszczanie się i rozwój gospodarczy w tym regionie.

Według przyjętych rozwiązań planuje się: wykonanie nowej nawierzchni jezdni na odcinku 3,5 km, chodników o szer. 2,0 m i długości 1590 mb w ulicy Sadowej, wykonanie zjazdów, przebudowę istniejących przepustów pod drogami, wykonanie odwodnienia, ustawienie elementów BRD, wykonanie poboczy oraz oznakowania pionowego i poziomego. Na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na tym odcinku wpłynie nie tylko ułożenie nowych warstw konstrukcyjnych drogi, ale również, montaż radaru z pomiarem prędkości pojazdów zasilanego solarnie, wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych bezpiecznie doprowadzających do przystanków autobusowych, wykonanie aktywnego oznakowania D-6 przed przejściem, montaż progów zwalniających oraz separatorów ruchu wydzielających ciąg pieszy.

Na realizację zadania Powiat pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja zrealizowana zostanie również przy wsparciu finansowym ze strony Miasta Sieradz w wysokości 2.400.000,00 zł.

,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1751E - ul. Reymonta w Sieradzu”

W roku 2021 Powiat Sieradzki sukcesywnie ukończył realizację inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1751E - ul. Reymonta w Sieradzu’’ na odcinku od km 1+890 do km 3+123.

Fatalny stan techniczny wnioskowanego odcinka stanowił lukę w systemie komunikacji, ograniczając możliwości dojazdowe do jednej z głównych tras krajowych. Stan techniczny drogi negatywnie oddziaływał także na bezpieczeństwo, komfort oraz płynność jazdy.

Długoterminowym efektem realizacji zadania jest poprawa stanu technicznego drogi dzięki wykonaniu niezbędnych robót budowlanych: przebudowy odcinka 1,23 km istniejącej drogi pod KR-3 poprzez wykonanie nowej konstrukcji drogi na całym odcinku, budowy ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5 m z betonowej kostki brukowej, wykonaniu oświetlenia ulicznego, wykonaniu kanalizacji deszczowej na odcinku 570 mb, budowy rowu drogowego, wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego oraz aktywnego oznakowania przy przejściu dla pieszych, zasilanego baterią słoneczną z czujnikiem obecności pieszego. Dzięki ww. działaniom wzrósł poziom bezpieczeństwa mieszkańców oraz wszystkich użytkowników ruchu. Poprawie uległ również stopień komunikacji drogi powiatowej z drogą krajową S8 i ośrodkami leżącymi w jej przebiegu.

Zadanie sfinansowane zostało ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (3.637.649,00 zł), Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (800.000,00 zł), środków Gminy Miasta Sieradz (950.000,00 zł) oraz środków własnych Powiatu Sieradzkiego (76.450,08 zł). Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 5 464 099,08 zł brutto.

,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1765E ul. Widawska - granica powiatu”

Rozbudowany w 2020 r. odcinek drogi powiatowej nr 1765E położony jest w granicach administracyjnych miasta Sieradza oraz miejscowości Podłężyce. Stan techniczny drogi przed wykonaniem przebudowy pozostawiał wiele do życzenia. Nienormatywna szerokość jezdni, poboczy oraz brak chodników stanowił zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego dla mieszkańców tej części miasta Sieradza oraz Podłężyc, a szczególnie jego pieszych uczestników. Jednak największy problem stanowiło odprowadzenie wód opadowych tworzących zastoiska, które niejednokrotnie powodowały podsiąkanie wody do pobliskich budynków mieszkalnych.

W ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1765E poszerzono jezdnie do szerokości normatywnej, wykonano ciąg pieszo-rowerowy po stronie lewej, zjazdy do posesji i na pola uprawne, wykonano wyniesione przejścia dla pieszych, oświetlenie uliczne, oznakowanie pionowe i poziome wraz z wykonaniem aktywnego oznakowania na przejściu dla pieszych, wykonano przebudowę mostu w miejscowości Podłężyce na przepust. Dla odwodnienia korpusu drogi powiatowej wykonano kanalizację deszczową z zastosowaniem wpustów krawężnikowo-jezdniowych. Dodatkowo, aby zapobiec zastoiskom wody droga wyposażona została
w przepompownie wód opadowych. W ramach zadania przebudowane zostały także cztery skrzyżowania
z drogami gminnymi i drogami powiatowymi.

Droga o odpowiednim standardzie tj. normatywnej szerokości, prawidłowym zagospodarowaniem wody z korpusu pasa drogowego oraz rozdzieleniem ruchu pieszego i samochodowego (budowa ciągu pieszo-rowerowego) ma duży wpływ na poprawę jakości życia społeczności lokalnej oraz rozwój budownictwa mieszkaniowego w tym regionie.

Zadanie sfinansowane zostało ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych (7.890.480,00 zł), budżetu Powiatu Sieradzkiego (3.099.691,22 zł), środków przekazanych przez Gminę Miasto Sieradz (4.000.000,00 zł) oraz Gminę Sieradz (1.450.000,00 zł). Całkowita wartość zadania wyniosła 16.440.171,22 zł.

Inwestycje Powiatu Sieradzkiego

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na sieradz.naszemiasto.pl Nasze Miasto