Tłumaczenia Specjalistyczne Ines Selimi

Sieradz, gen. Andersa 7/3

Tłumaczenia specjalistyczne, nieuwierzytelniane, z języka niemieckiego na języki polski i odwrotnie w zakresie:

  • umów prawnych, handlowych, ubezpieczenia
  • warunków handlowych, warunków ubezpieczenia
  • rachunkowości (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdania finansowe)
  • bhp
  • kart charakterystyki
  • technologii produkcji
  • instrukcji obsługi maszyn i urządzeń
  • sprawozdania z badań laboratoryjnych (sporządzone m.in. przez MPA)
  • geologii

podobne firmy