Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sieradzu

Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 52

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sieradzu funkcjonuje na terenie województwa łódzkiego. Na co dzień jej działalność opiera się na edukacji społeczeństwa, wykonywaniu czynności kontrolnych i badań laboratoryjnych. Jej celem jest zapewnienie najwyższej jakości tych prac.

Jest to jedna z dwudziestu dwóch stacji w województwie łódzkim.

Podlega pod Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi.

Na co dzień pracownicy stacji pełnią nadzór nad warunkami:

  • higieny pracy w zakładach pracy

  • higieny wypoczynku i rekreacji

  • higieniczno-sanitarnymi personelu medycznego, sprzętu oraz pomieszczeń, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

Możesz sprawdzić najnowsze komunikaty i ostrzeżenia na stronie internetowej Stacji. Tam znajdziesz więcej informacji.