Metody nauczania dzieci języków obcych

Artykuł sponsorowany
Zagadnienie nauczania języków obcych jest od dłuższego czasu stałym tematem dyskursów, szkoleń, warsztatów, a także badań w minionym dziesięcioleciu. Na sukces w nauce języków obcych składa się wiele czynników – między innymi wiek rozpoczęcia nauki, predyspozycje językowe, motywacja, a także metody nauczania. Te ostatnie są w szczególności ważne w przypadku nauki najmłodszych. Aby nauka w okresie dziecięcym była jak najbardziej efektywna, należy wykorzystywać podczas zajęć pewne metody i techniki pracy z dziećmi. Poniżej przedstawiamy trzy najefektywniejsze metody nauczania języków obcych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Metoda polisensoryczna
Dzieci odbierają bodźce pochodzące z otaczającego ich świata wszystkimi zmysłami.
Dlatego też warto stosować strategię wykorzystującą wszystkie systemy sensoryczne także w nauczaniu języków obcych. W jaki sposób? Nauka języka obcego polega na zajęciach wypełnionych zabawą, ruchem, muzyką i obrazem, pobudzając przy tym zmysł słuchu, wzroku, dotyku, a także zapachu i smaku. Metoda ta jest niezwykle efektywna, gdyż zaspokaja naturalną ciekawość dziecka i chęć poznawania otaczającego go świata, dodatkowo nauczając języka obcego. Zaspokajanie potrzeby ogromnej ilości ruchu oraz zróżnicowane aktywności oparte na różnych zadaniach wykorzystujących wszystkie zmysły dziecka sprawiają, iż metoda polisensoryczna należy do najefektywniejszych form nauki języka angielskiego.

TPR, czyli Total Physical Response
To nic innego jak uwielbiana przez dzieci forma nauki reagowania całym ciałem. Opiera się na wywoływaniu reakcji motorycznej dziecka zgodnie z instrukcją nauczyciela. Metoda ta rozwija przede wszystkim umiejętność słuchania i rozumienia. To jedna z najczęściej stosowanych metod nauki języków obcych dzieci w przedszkolu. Stawia na ruch i spontaniczną reakcję ruchową dzieci, typową dla tego etapu wiekowego. Ponadto pobudza pamięć motoryczną dzieci, a co najważniejsze pozwala osłuchać się dzieciom z językiem obcym.

Metoda bezpośrednia „Direct English”
Metoda ta jest odpowiedzią na duże braki w zdolnościach komunikacyjnych języków obcych uczniów polskich szkół. Edukacja w szkole skupia się głównie na słownictwie, gramatyce i rozumieniu, lekceważąc natomiast niezwykle ważne umiejętności konwersacyjne. Dlatego też na polskim rynku pojawiło się coraz więcej

szkół językowych dla dzieci

oferujących naukę metodą „Direct Kids”. Metoda bezpośrednia skupia się przede wszystkim na nauce słownictwa i mówienia w przyjemnej i stymulującej atmosferze. Zajęcia prowadzone są w sposób naturalny przez lektora, który korzystając z wizualnych pomocy naukowych, zadaje pytania i zachęca dzieci do udzielania prostych odpowiedzi, stopniowo rozwijając wypowiedzi. Dzięki metodzie bezpośredniej dziecko szybko nabywa umiejętność swobodnego porozumiewania się w języku obcym. Direct English polecana jest głównie dzieciom w wieku szkolnym, jako dodatkowe uzupełnienie zajęć szkolnych.

3WAY – Nauka języka rosyjskiego
Dodaj ogłoszenie