100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokołowie w gm. Sieradz. Jednostka otrzyma nowy sztandar. Uroczystości w sobotę 18 września ZDJĘCIA

Paweł Gołąb
Paweł Gołąb
materiały OSP Sokołów
Ważny dzień w historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokołowie w gminie Sieradz w najbliższą sobotę. 18 września odbędzie się uroczystość nadania i wręczenia nowego sztandaru jednostce. Obchody odbywają się w 100-lecie istnienia miejscowej straży.

Uroczystości rozpoczną się o godz. 11.15 od zbiórki uczestników przed kościołem parafialnym w Dąbrowie Wielkiej, gdzie o godz. 12 odprawiona zostanie msza święta. Około godz. 13. 15 po przemarszu obchody przeniosą się na teren OSP w Sokołowie. Tu nastąpi wręczenie sztandaru, a także medali i odznaczeń, przemówienia okolicznościowe gości, poświęcenie tablicy pamiątkowe i jej odsłonięcie oraz festyn strażacki (od godz. 15).

Uczestnicy obchodów minutą ciszy uczczą pamięć zmarłej niedawno druhny Anny Olejnik, która piastowała funkcję prezesa OSP Sokołów przez ostatnią 5-letnią kadencję, a w czerwcu bieżącego roku powierzono jej to stanowisko na kolejną.

W fotogalerii zdjęcia archiwalne i współczesne, w tym dokumentujące ostatni remont strażnicy i efekty przeprowadzonych prac.

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokołowie

Jak podkreśla lokalna społeczność, Ochotnicza Straż Pożarna, zawsze była i jest sercem Sokołowa. - W jej szeregach zawsze byli chłopcy „malowani", odważni i wspaniali. W nich miejscowa ludność widziała swoich obrońców i zawsze darzyła ich szacunkiem.
Przyczynkiem do powstania jednostki w Sokołowie w dużej mierze były serie pożarów. Największą ich ilość odnotowano w latach 1919 - 1923. Pożary często wywoływały pioruny, ale nie brakowało również podpalaczy, którzy w tym zbrodniczym procederze byli w zmowie z właścicielami tartaków. Spaloną wieś trzeba było odbudować, a wtedy gwałtownie rosło zapotrzebowanie na drewno.
Założycielem straży w Sokołowie był Stanisław Mieszczański, ówczesny właściciel majątku w Sokołowie. Pierwszym prezesem został Tadeusz Puławski, właściciel wsi Dąbrowa Wielka, poseł do Sejmu Ustawodawczego, Prezes Straży Pożarnej w Dąbrowie Wielkiej, Prezes Powiatowego Zarządu Macierzy Szkolnej, współbudowniczy murowanej plebani i budynku parafialnego w Dąbrowie Wielkiej, w którym kwitło życie kulturalne. Puławski dał się poznać jako wspaniały człowiek, prezes i dobroczyńca.
Pierwsze wyposażenie straży stanowiła beczka na wodę, drabina, 2 bosaki i ręczna sikawka. Do wozu z beczką i sikawką były zaprzęgane konie, które zawsze stały w chomątach, a użyczał ich Antoni Wiełowski i Adam Bartnicki.
Straż gasiła pożary w Sokołowie, Barczewie, Bogumiłowie, Złoczewie, Kuśniu, Pyszkowie, Brzeźniu i Chojnem.
Najprawdopodobniej w 1958 roku, dzięki zaangażowaniu całego społeczeństwa Sokołowa oraz okolicznych wiosek Dębiny i Okręglicy przy wsparciu Prezydium Powiatowej Rady Narodowej rozpoczęto budowę remizy strażackiej, na placu strażackim.
Obiekt wznoszono sześć lat, a 6 września 1964 roku, o godzinie 15 dokonano uroczystości przekazania remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokołowie. W tym dniu straż liczyła 16 członków czynnych, 25 popierających, 2 honorowych. Posiadała piać strażacki, sikawkę ręczną, jeden wóz i inne narzędzia przeciwpożarowe. Prezesem OSP był wówczas Stanisław Knop, a naczelnikiem Mieczysław Wiełowski.
Ochotnicza Straż Pożarna sukcesywnie pomnażała swój majątek. Środki finansowe pochodziły głównie z organizowania zabaw, sprzedaży ryb, wynajmu sali oraz datków od mieszkańców. Rozpoczęto zakup umundurowania, motopompy M-800, syreny elektrycznej i ręcznej, węży, bosaków, toporków, hełmów i ubrań bojowych.
W 1999 roku OSP w Bogumiłowie przekazała OSP w Sokołowie wóz konny strażacki, który do dzisiejszego dnia jest na stanie jednostki.
Po jedenastu latach, w 2010 roku zakupiono od OSP w Zapuście Małej samochód pożarniczy Żuk A075B, z roku 1992, do dziś służący naszej jednostce.
W 2015 roku wpisano jednostkę do Krajowego Rejestru Sądowego. Dzięki wsparciu Urzędu Gminy w Sieradzu pozyskano środki z budżetu gminy oraz Lokalnej Grupy Działania
„Przymierze Jeziorsko" i rozpoczęto modernizację, kapitalny remont oraz przebudowę obecnej remizy i jej otoczenia.
Dzięki środkom przyznanym w 2019 roku dla każdej OSP w wysokości 5000 zł oraz funduszowi sołeckiemu wyposażono remizę w niezbędny sprzęt gastronomiczny i zastawę kuchenną.
Podobnie jak przed laty- członkowie OSP w Sokołowie wspólnie z „Silną Grupą" kobiet z Sokołowa x okolicznych sołectw organizują festyny rodzinne, pikniki, spotkania z okazji Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, Dnia Babci i Dziadka, spotkania andrzejkowe, opłatkowe, wielkanocne, pożegnanie lata, konkursy plastyczne.
W 2021 roku świętowane jest stulecie sokołowskiej straży. Lokalna społeczność wspomina wszystkich, którzy ją tworzyli, w niej działali, wspierali, oddali je serce i życie.
Prezesi Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokołowie: Tadeusz Puławski, Franciszek Trojan, Józef Szczęsny, Stanisław Knop, Stanisław Kuśmierek, Adam Danielewski, Sławomir Knop, Józef Tworek, Andrzej Piaskowski, Anna Olejnik, Paweł Parzybut
Naczelnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokołowie: Adam Szaliński, Franciszek Trojan, Mieczysław Wielowski, Stefan Szczęsny, Jan Sobieraj, Józef Tworek, Dariusz Sieszchała, Kamil Bakowicz, Dominik Sieszchała.
Obecnie Ochotnicza Straż Pożarna w Sokowie liczy 22 członków, w tym 4 kobiety, oraz 2 członków wspierających i 1 druha honorowego.

Znamy decyzję w sprawie trzeciej dawki szczepionki.

Wideo

Dodaj ogłoszenie