Wicestarosta sieradzki uważa, że dyżury aptek w Sieradzu są dobre Wicestarosta sieradzki uważa, że dyżury aptek w Sieradzu są dobre

Wicestarosta sieradzki uważa, że dyżury aptek w Sieradzu są ustalone zgodnie z prawem (© Tadeusz Sobczak)

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij

Dyżury aptek w Sieradzu do poprawki. Tego chce wojewoda łódzki, który stwierdził nieważność uchwały powiatowych radnych w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu powiatu sieradzkiego na rok 2014.

Dyżury aptek w Sieradzu do poprawki. Tego chce wojewoda łódzki, który stwierdził nieważność uchwały powiatowych radnych w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu powiatu sieradzkiego na rok 2014.

Wojewoda unieważnił uchwałęWojewoda uchylił uchwałę powiatowej rady podjętą pod koniec listopada. Dotyczy ona rozkładu godzin pracy aptek na terenie powiatu sieradzkiego w 2014 roku. W uzasadnieniu służby wojewody wskazują, że pełnienie dyżuru całodobowego tylko przez placówkę w Sieradzu nie zaspokaja potrzeb mieszkańców powiatu.
Zarząd powiatu sieradzkiego nie zgadza się z taką argumentacją i chce zaskarżyć decyzję wojewody. Muszą się na to zgodzić jeszcze powiatowi radni, podejmując stosowną uchwałę. Zrobią to podczas obrad w najbliższy czwartek. To będzie jedyna uchwała na sesji, która ma się rozpocząć o godz. 9. Potem sprawą dyżurów aptek w Sieradzu zajmie się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

O tym, że wojewoda uchyli uchwałę, już przed jej zatwierdzeniem mówił radny powiatowy Karol Rajewski. Sam potem wysłał pismo do służb wojewody, by bliżej przyjrzały się sprawie.
- Wniosłem o uchylenie uchwały, gdyż według mnie, nie spełnia ona ustawowego obowiązku zapewnienia mieszkańcom powiatu sieradzkiego dostępu do świadczeń i nie jest dostosowana do ich realnych potrzeb - tłumaczy radny Rajewski. - Uchwała powinna uwzględniać lokalizację aptek na całym terenie powiatu, a nie tylko w Sieradzu. Tym bardziej, że niektóre gminy są oddalone, nawet o kilkadziesiąt kilometrów od aptek pełniących całodobowe dyżury dla mieszkańców. Tak nie może być. Decyzja wojewody jest jak najbardziej słuszna. Trzeba zmienić grafik dyżurów.
Podobne zdanie ma radna powiatowa Katarzyna Paprota. Jako mieszkanka Złoczewa, gdzie działają cztery apteki, chciałaby, aby i te placówki pełniły dyżury całodobowe.
- Już w 2010 roku na wniosek mieszkańców gminy Złoczew złożyłam interpelację dotyczącą pełnienia dyżuru aptek w Złoczewie. Wówczas od burmistrza Złoczewa otrzymałam odpowiedź negatywną - opowiada Katarzyna Paprota. - W ubiegłym roku do sprawy wróciłam. Napisałam kilka pism. Poinformowano mnie, że decyzja zapadanie po uzyskaniu odpowiedzi od aptek. Ostatecznie w załączniku do uchwały całodobowego dyżuru żadnej ze złoczewskich aptek nie wpisano.
Zbigniew Krasiński wicestarosta sieradzki podkreśla, że uchylona przez wojewodę uchwała została podjęta zgodnie z prawem. Przypomina, że we wrześniu ubiegłego roku urzędnicy sieradzkiego starostwa spotkali się z przedstawicielami aptek działających na terenie gmin miejsko-wiejskich, czyli Złoczewa, Błaszek i Warty. Podczas dyskusji aptekarze przedstawili postulaty, z których wynikało, iż w ich gminach w porze nocnej, w niedziele i w święta zainteresowanie usługami świadczonych przez nich jest znikome. Więc dyżury były bezprzedmiotowe. Wskazywali także na aspekt ekonomiczny. Po prostu dyżury generowałyby tylko koszty. Ponadto zadeklarowali przekazać numery telefonów aptek lekarzom z powiatu sieradzkiego, by w razie nagłej potrzeby zapewnić pacjentom dostęp do leków.
Tłumaczenia powyższe trafiły także do wojewody. Ale nie zyskały aprobaty.
- Ponieważ my nadal uważamy, że wszystko zostało wykonane zgodnie z prawem, dlatego zarząd postanowił wnioskować o zaskarżenie decyzji wojewody do WSA w Łodzi - mówi wicestarosta. - Radni muszą jeszcze podjąć w tej sprawie uchwałę.

Wydarzenia Gospodarcze

Komentarze (6)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

sieradzanin (gość)

Co uchwalają w tym powiecie to posują. Uchwalili likwidację szkoły w Męckiej Woli, szkoła istnieje, uchwalili dyżury aptek też do poprawki. Może należy wymienić radnych na nowsze modele z mniejszym przebiegiem myślowym.

kiss (gość)

podobno rajweski i parota są już zaręczni ! Kidy śłub niech redakcja to sprawdzi, chcemy zdjęcia z ceremoni

gas (gość)

Typowe łódzkie zachowanie. .im się wydaje że powiat sieradzki to jak lodz gdzie wszystko mieści na bardzo dobrze skomunikowanych kilku kilometrach

Pracownik wojewody (gość)

ale na chorobę pana radnego Rajewskiego jeszcze lekarstwa nie wymyślono i żadne apteki nie pomogą